رستاخیز مسیح چگونه باعث تغییر همه چیز می‌گردد؟

رستاخیز مسیح چگونه باعث تغییر همه چیز می‌گردد؟
”رستاخیز (رستاخیز مسیح) زمینه اطمینان ما است، پایه و اساس همه امیدهای آینده ما و منبع قدرت در زندگی روزمره ما در اینجا و اکنون است. در میان آزار و شکنجه، به ما شهامت، در میان آزمایش‌ها، به ما آرامش، و در میان تاریکی‌های این جهان امید می‌دهد.“

اگر چه ما اغلب در مورد مرگ عیسی صحبت می‌کنیم، اما بنا به دلایلی تمایل داریم که رستاخیز مسیح را در زمان عید پاک ذکر کنیم. مسیحیان گاهی حتی می‌گویند عیسی برای نجات ما مُرد، بدون اینکه اشاره کنند که او همچنین برای نجات ما برخاست.

اکنون وقت آن است که کمی تعادل را اصلاح کنیم و بیشتر در مورد مرگ و رستاخیز عیسی صحبت کنیم.

برای مسیحیان در سراسر جهان، هر یکشنبه، یکشنبه رستاخیز است. ما هر هفته، در میان چیزهای دیگر، برای جشن گرفتن این واقعیت شگفت‌انگیز و باشکوه که عیسی از مردگان برخاست، گرد هم می‌آییم. رستاخیز مسیح واقعاً همه چیز را تغییر داد؛ در حقیقت واقعه‌ی صلیب را از یک مصیبت به یک پیروزی تبدیل کرد و امپراتوری روم را به دولتی مسیحی مبدل نمود. این قدرتمندترین رویداد الهی در تاریخ خلقت بود که عصر جدیدی از فعالیت و قدرت روح القدس در نجات و تغییر زندگی را آغاز کرد.

قلب مسیحیت

وقتی در نظر می‌گیریم که آیا مسیحیت حقیقت دارد، همه چیز به این خلاصه می‌شود که آیا عیسی از مردگان برخاست یا خیر.

زندگی مسیحیان امروز نشان می‌دهد که رستاخیز هنوز در حال تغییر مردم است. ترس را به عشق و ناامیدی را به شادی تبدیل می‌کند. رستاخیز مردم را از مرده روحانی به زنده بودن برای خدا تغییر می‌دهد. این محکومیت گناهکار را به جشنِ بخشش و آزادی تبدیل می‌کند.

رستاخیز مسیح اضطراب را به امیدی تبدیل می‌کند که فراتر از قبر است. این می‌تواند قلب گناهکار ما را تغییر دهد تا آن‌ها بخواهند از خداوند عیسی پیروی کنند، و قدرت رستاخیز، بی‌وقفه گناه را در هر مسیحیِ واقعی می‌کُشَد.

از آنجایی که ما از تأکید بر این حقیقت غفلت می‌کنیم، بسیاری از مسیحیان انتظار ناچیزی از این میزان دارند که ما امروزه می‌توانیم زندگی رستاخیز و پیروزی بر گناه را تجربه کنیم. رستاخیز چیزی نیست که فقط در آینده از آن بهره‌مند شویم!

یک نویسنده و مفسر مسیحی به نام جان مک آرتور می‌گوید:

”رستاخیز (رستاخیز مسیح) زمینه اطمینان ما است، پایه و اساس همه امیدهای آینده ما و منبع قدرت در زندگی روزمره ما در اینجا و اکنون است. در میان آزار و شکنجه، به ما شهامت، در میان آزمایش‌ها، به ما آرامش، و در میان تاریکی‌های این جهان امید می‌دهد.“

رستاخیز مسیح و روح القدس

تصادفی نیست که بسیاری از این چیزهایی که مک آرتور به رستاخیز نسبت می‌دهد، در جاهای دیگر نیز به فعالیت روح القدس نسبت داده می‌شود – یعنی اطمینان (رومیان ۸: ۱۶-۲۴)، منبعی از قدرت در زندگی روزمره ما (رومیان ۸: ۴)، و یک آرامش (یوحنا ۱۴: ۱۶, ۲۶).

رومیان ۸: ۱۶-۲۴

«و روحْ خود با روح ما شهادت می‌دهد که ما فرزندان خداییم. و اگر فرزندانیم، پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم‌ارث با مسیح. زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود.

در نظر من، رنجهای زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد، هیچ است. زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود، بلکه به ارادۀ او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خودِ خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد.

ما می‌دانیم که تمام خلقت تا هم‌اکنون از دردی همچون درد زایمان می‌نالد. و نه تنها خلقت، بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم، در درون خویش ناله برمی‌آوریم،در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی، یعنی رهایی بدنهای خویش هستیم. زیرا با همین امید نجات یافتیم. امّا امیدی که به دست آمد، دیگر امید نیست. چگونه کسی می‌تواند به امید چیزی باشد که آن را یافته است؟»

رومیان ۸: ۴

«تا آنچه شریعت مطالبه می‌کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نَفْس بلکه بر طبق روح رفتار می‌کنیم.»

یوحنا ۱۴: ۱۶

«و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد»

یوحنا ۱۴: ۲۶

«امّا آن مدافع، یعنی روح‌القدس، که پدر او را به نام من می‌فرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد.»

عیسی از طریق رستاخیز خود به «روح حیات بخش» تبدیل شد (اول قرنتیان ۱۵: ۴۵)، نوع کاملاً جدیدی از انسان، و ما را قادر ساخت تا در این زندگی جدید سهیم باشیم. همچنین، تنها به دلیل رستاخیز و صعود او بود که توانست روح القدس را به جهان بفرستد تا کار ویژه خود را در مسیحیان انجام دهد (یوحنا ۷: ۳۹؛ اعمال رسولان ۲: ۳۳).

کاری که روح امروز برای ایمانداران انجام می‌دهد، تنها در نتیجه رستاخیز مسیح امکان پذیر است. نه تنها این، بلکه پولس در سه جا به ما می‌گوید که مسیحیان قبلاً با مسیح برخاسته‌اند:

«پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است.» (کولسیان ۳: ۱)

«پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا همان‌گونه که مسیح به وسیلۀ جلال پدر، از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم» (رومیان ۶: ۴)

«خدایی . . . ما را با مسیح زنده کرد – پس، از راه فیض نجات یافته‌اید – و با مسیح برخیزانید» (افسسیان ۲: ۵-۶)

قدرت برای زندگی مسیحی

بنابراین مسیحیان قبلاً با رستاخیز عیسی تغییر کرده‌اند. عیسی واقعاً امروز زنده است. به همین دلیل مسیحیان نیز به روشی کاملاً جدید زنده هستند. همان قدرتی که مسیح را از مردگان برخیزانید، در هر مسیحیِ واقعی زنده است.

خداوند از ما می‌خواهد که نه تنها به رستاخیز مسیح ایمان بیاوریم، بلکه به وسیله آن متحول شویم و قدرتی را که لازم است به شیوه‌ای که می‌دانیم باید زندگی کنیم، به دست آوریم.

مطالب مرتبط

چنانچه در خصوص این مقاله دیدگاه خاصی دارید، می‌توانید با ما د رمیان بگذارید