رسالت «در مسیح باش»

… کمبود و یا عدم وجود برخی منابع مفید به زبان فارسی برای ایماندارانِ فارسی زبان، ما را بر آن داشت تا به عنوان همیاری برای سایر مجموعه‌ها و افرادی که در تلاش برای جلال نام خداوندمان عیسی مسیح هستند، خدمت خود را آغاز نماییم.

رسالت ما بر این است تا سر حد توانمان تلاش نماییم منابع مفید را به زبان فارسی آماده و در قالب‌های زیر ارائه نماییم:

رفاقت

در جای جایِ کتاب مقدس، تاکید بر وجود روح مشارکت، مصاحبت و رفاقت دارد.

از آنجایی که به دلایلِ متعدد (فاصله‌های جغرافیایی، مسائل امنیتی و…) این امکان وجود ندارد تا اعضای بدن مسیح در جسم در کنار یکدیگر باشند، اما خداوند را به خاطر روح القدس شکرگزاریم که رفاقت و مصاحبت و مشارکت در روح میان اعضای بدن مسیح تا ابدالاباد ناگسستنی است.

در سایت «در مسیح باش» سعی‌مان بر این است تا به سهم خود قدمی در راستای جلال، تداوم و تقویت روح رفاقت، مشارکت و مصاحبت در میان ایمانداران به خداوندمان عیسی مسیح برداریم؛ از این رو به فیض خداوند این بستر را فراهم آورده‌ایم تا عزیزانی که در جسم از یکدیگر دور هستیم، برای حرکت در مسیر مسیح و شباهتِ هر چه بیشتر به عیسی مسیح، محدودیتی در دسترسی به منابع مطالعاتی و نیز رفع برخی شبهاتِ احتمالی نداشته باشند.

در راستای تحقق این امر، سه بخش مهم را در نظر گرفته‌ایم که تمامی عزیزانِ ایماندار می‌توانند با توجه به نیاز خود و از طریق بخش‌های موجود، در این رفاقت، مصاحبت و مشارکت سهیم باشند.

کتابخانه در مسیح باش