تبدیل شدن (نو شدن) در مسیحیت چیست؟

تبدیل شدن - نو شدن - تولد تازه
هر انسانی از تن و جان و روح تشکیل شده است (اول تسالونیکیان 5: 23). قبل از اینکه به واسطه‌ی تولد تازه با خدا رابطه داشته باشیم، در درجه نخست تحت کنترل جان و تن خود زندگی می‌کنیم.

تبدیل شدن در مسیحیت چیست؟ – عیسی گفت که برای مسیحی شدن (منظور کسی است که قلباً به عیسی ایمان دارد و خداوندی او را می‌پذیرد و در پی پادشاهی خداوند است) باید «از نو متولد شویم» (یوحنا ۳:۳). این عبارت حاکی است که ما نمی‌توانیم به سادگی زندگی فعلی خود را بازسازی کنیم. باید از نو شروع کنیم.

دوم قرنتیان ۵: ۱۵ و ۱۷ توضیح می‌دهد که وقتی به عیسی به عنوان نجات دهنده و خداوند اعتماد کنیم چه اتفاقی می‌افتد: «و به خاطر همه مُرد تا زندگان دیگر نه برای خود، بلکه برای آن کس زیست کنند که به خاطرشان مُرد و برخاست. … پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!»

عیسی از مثالِ تولد استفاده کرد زیرا می‌دانیم که وقتی نوزادی به دنیا می‌آید، آفرینش جدیدی آشکار می‌شود. تولد زنده با دگرگونی در طول زمان از نوزادی تا بلوغ دنبال می‌شود. وقتی دوباره در روح متولد می‌شویم، ما که «به سبب نافرمانی‌ها و گناهان خود مُرده بودید» (افسسیان ۲: ۱؛ رجوع کنید به رومیان ۶: ۱۸) زنده می‌شویم. ما در مسیح «خلقت تازه» هستیم (دوم قرنتیان ۵: ۱۷). وقتی از خودپرستی به خداپرستی روی می‌آوریم، خداوند خواسته‌ها، دیدگاه و تمرکز ما را تغییر می‌دهد.

بسیاری از مردم در تلاش هستند این انتقال مالکیت را دور بزنند و در عوض سعی می‌کنند رفتار ظاهری خود را تغییر دهند یا برای اینکه احساس کنند مسیحی هستند به کلیسا می‌روند. با این حال، اراده فقط این حد می‌تواند ما را پیش ببرد.

عیسی نیامد تا جسم گناهکار ما را اصلاح کند؛ او آمد تا آن را بکشد (لوقا ۹: ۲۳؛ رومیان ۶:۶-۷). طبیعت قدیم و جدید نمی‌توانند با هم کار کنند، و نمی‌توانند به طور مسالمت‌آمیز همزیستی کنند (رومیان ۸: ۱۲-۱۴). قبل از اینکه بتوانیم زندگی جدیدی را که عیسی به ما ارائه می‌دهد تجربه کنیم، باید برای خود بمیریم (دوم قرنتیان ۵: ۱۵).

هر انسانی از تن و جان و روح تشکیل شده است (اول تسالونیکیان ۵: ۲۳). قبل از اینکه به واسطه‌ی تولد تازه با خدا رابطه داشته باشیم، در درجه نخست تحت کنترل جان و تن خود زندگی می‌کنیم. روح در درون ما نهفته است، مثل بادکنکی که باد کرده است.

هنگامی که ما مالکیت زندگی خود را به خداوندی عیسی مسیح واگذار می‌کنیم، او روح‌القدس خود را می‌فرستد تا روح‌های ما را بازسازی کند. روح‌القدس را با باد مقایسه می‌کنند (یوحنا ۳: ۸؛ اعمال رسولان ۲: ۲). در نجات، او به قلب ما می‌ریزد و روح درون ما را باد می‌کند تا اکنون بتوانیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. در حالی که یک شخص قبلاً توسط طبیعتِ گناه هدایت می‌شد، اکنون می‌تواند توسط روح‌القدس هدایت شود که ما را به صورت مسیح تبدیل می‌کند (رومیان ۸: ۲۹).

ما باید تن (بدن) خود را به عنوان قربانی زنده تقدیم و ذهن خود را دگرگون کنیم تا همان‌طور که خدا می‌اندیشد، شروع  به فکر کردن کنیم (رومیان ۱۲: ۱-۲).

همان‌طور که ما بر شناخت خدا، خواندن کلام او و تسلیم روزانه خود به کنترل روح‌القدس تمرکز می‌کنیم، انتخاب‌های ما تغییر می‌کند. تفریحات، اولویت‌ها و علایق ما تغییر می‌یابند.

ثمره روح‌القدس (غلاطیان ۵: ۲۲-۲۳) در جایی آشکار می‌شود که زمانی فقط اعمال بدن وجود داشت (غلاطیان ۵: ۱۹-۲۱). تجربه تولد تازه، صرفاً آغاز است؛ خدا به کار در ما ادامه می‌دهد تا در آن روز که او را رودررو می‌بینیم، قوم مقدسی را به خودش تقدیم کند (فیلیپیان ۱: ۶؛ ۲: ۱۳؛ دوم قرنتیان ۱۱: ۲؛ افسسیان ۵: ۲۷).

منبع: GotQuestions.org

مطالب مرتبط

چنانچه در خصوص این مقاله دیدگاه خاصی دارید، می‌توانید با ما د رمیان بگذارید

از ما حمایت کنید

ندای روز

زیرا از انجیل سرافکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آوَرَد، نخست یهود و سپس یونانی.
رومیان 1: 16