ایمان در کتاب مقدس

ایمان در کتاب مقدس
موضوع ایمان در کتاب مقدس، موضوعی است که می توان آیات بی‌شماری را در خصوص آن بیرون کشید و در خصوص هر یک از آیات چندین کتاب به نگارش درآورد.

ایمان در کتاب مقدس – کتاب مقدس در خصوص اینکه ایمان چیست، چگونه عمل می کند، چگونه آن را توسعه دهیم و اینکه ایمان چگونه به زندگی برکت می آورد، آموزش می دهد. اگرچه زندگی می تواند سخت باشد، اما ایمان به خدا و عیسی مسیح می تواند به ما کمک کند تا از هر چیزی عبور کنیم.

در مقاله حاضر قصد داریم تا به ۲۰ نمونه از آیه از کتاب مقدس در خصوص ایمان اشاره کنیم که می تواند علاوه بر مشاوره برای وفاداران، عامل تشویق و نیز ارائه وعده به آنها باشد.

ایمان در کتاب مقدس چیست؟

عبرانیان ۱۱: ۱

ایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی‌بینیم.

دوم قرنتیان ۵: ۷

زیرا با ایمان زندگی می‌کنیم، نه با دیدار.

رومیان ۱۰: ۸-۹

۸ و در مقابل، چه می‌گوید؟ اینکه این کلامْ نزدیکِ تو، در دهان تو، و در دل توست. این همان کلامِ ایمان است که ما وعظ می‌کنیم؛

۹ که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.

چگونه در ایمان رشد کنید؟

رومیان ۱۰: ۱۷

پس ایمان از شنیدنِ پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدنِ پیام، از طریق کلام مسیح میسّر می‌شود.

عبرانیان ۱۱: ۶

و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می‌شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.

یعقوب ۲: ۱۷

پس ایمان به تنهایی و بدون عمل، مرده است.

چرا ایمان لازمه‌ی احساس نزدیکی به خداست؟

عبرانیان ۱۱: ۶

و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می‌شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.

اول قرنتیان ۴: ۲

و حال انتظاری که از مباشر می‌رود این است که امین باشد.

رومیان ۱۴: ۲۳

امّا کسی که دربارۀ خوردنِ خوراکی دچار تردید است، اگر آن را بخورد محکوم می‌شود، زیرا با ایمان نخورده است و آنچه از ایمان نباشد، گناه است.

مزمور ۳۱: ۲۳

ای همۀ سرسپردگان خداوند، او را دوست بدارید! خداوند وفاداران را حفظ می‌کند، اما متکبران را به فراوانی سزا می‌دهد.

ایمان چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

متی ۱۷: ۲۰

و عیسی به آنها پاسخ داد: از آن رو که ایمانتان کم است. آمین، به شما می‌گویم، اگر ایمانی به کوچکی دانۀ خردل داشته باشید، می‌توانید به این کوه بگویید ”از اینجا به آنجا منتقل شو“ و منتقل خواهد شد و هیچ امری برای شما ناممکن نخواهد بود. 

متی ۲۱: ۲۱

عیسی در پاسخ به آنان گفت : آمین، به شما می‌گویم، اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها می‌توانید آنچه بر درخت انجیر گذشت انجام دهید، بلکه هر گاه به این کوه بگویید ”از جا کنده شده، به دریا افکنده شو،“ چنین خواهد شد.

اول یوحنا ۵: ۴

زیرا هر که از خدا مولود شده است، بر دنیا غلبه می‌یابد و این است غلبه‌ای که دنیا را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما.

ایمان چگونه می‌تواند در طول آزمایش‌ها کمک کند؟

یوشع ۱: ۹

آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یهوه خدایت با تو خواهد بود.

رومیان ۵: ۱

پس چون از راه ایمانْ پارسا شمرده شده‌ایم، به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم.

یعقوب ۱: ۳

زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوتۀ آزمایشها، پایداری به بار می‌آورد

آیا ایمان می تواند معجزه کند؟

مرقس ۵: ۳۴

عیسی به وی گفت: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو و از این بلا آزاد باش !

متی ۹: ۲۸-۳۰

۲۸ چون به خانه درآمد، آن دو مرد نزدش آمدند. عیسی از آنها پرسید: آیا ایمان دارید که می‌توانم این کار را انجام دهم؟ پاسخ دادند: بله، سرورا!

۲۹ سپس عیسی چشمانشان را لمس کرد و گفت: بنا ‌بر ایمانتان برایتان انجام شود.

۳۰آنگاه چشمان ایشان باز شد. عیسی آنان را به‌تأکید امر فرمود: مراقب باشید کسی از این موضوع آگاه نشود.

مرقس ۱۰: ۵۱-۵۲

۵۱عیسی از او پرسید: چه می‌خواهی برایت بکنم؟ پاسخ داد: استاد، می‌خواهم بینا شوم.

۵۲ عیسی به او فرمود: برو که ایمانت تو را شفا داده است. آن مرد، در دم بینایی خود را بازیافت و از پی عیسی در راه روانه شد.

یعقوب ۵: ۱۵

دعای با ایمان، بیمار را شفا می‌بخشد و خداوند او را برمی‌خیزاند، و اگر گناهی کرده باشد، آمرزیده می‌شود. 

موضوع ایمان در کتاب مقدس، موضوعی است که می توان آیات بی‌شماری را در خصوص آن بیرون کشید و در خصوص هر یک از آیات چندین کتاب به نگارش درآورد. مقاله حاضر تنها تلاش داشت تا برخی از این آیات در کتاب مقدس را به عنوان یادآوری مسائلی چند با شما عزیزان خداوند به اشتراک بگذارد.

مطالب مرتبط

چنانچه در خصوص این مقاله دیدگاه خاصی دارید، می‌توانید با ما د رمیان بگذارید